Pawilony zgodne z prawem

Pawilony zgodne z prawem

W związku z licznymi przekazami medialnymi dot. budowy pawilonów na nadbrzeżu Wisły publikujemy informację o wpływie inwestycji na wpis do listy światowego dziedzictwa UNESCO oraz odpowiedź w tej sprawie przesłaną przez Prezydenta Miasta Torunia Michała Zaleskiego do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Generalnego Konserwatora Zabytków dra Jarosława Sellina.

– Wszelkie prace budowlane na Bulwarze Filadelfijskim prowadzone są zgodnie z prawem oraz poprzedzone były kilkuletnim okresem przygotowawczym. Dla przedmiotowej inwestycji uzyskano aż 79 prawnie wymaganych, różnego rodzaju uzgodnień i pozytywnych opinii. Projekt miejskiego planu zagospodarowania przestrzennego dla Bulwaru Filadelfijskiego był także opiniowany przez Narodowy Instytut Dziedzictwa na zlecenie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – w swojej opinii instytucja ta nie kwestionowała możliwości realizacji w danym obszarze zabudowy pawilonowej – mówił prezydent Torunia Michał Zaleski na konferencji prasowej 4 sierpnia 2022 r.Obniżenie pawilonów o 3 metry, co sugerował Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Generalny Konserwator  Zabytków dr Jarosław Sellin, jest możliwe tylko w drodze ich wyburzenia. Tym samym oznacza to konieczność utraty 2,5 mln zł, które zostały przeznaczone na dotychczasowy stan zaawansowania budowy, konsekwencje roszczeń wykonawcy w wysokości co najmniej 30% wartości całego zadania związanych ze zmianą zakresu umowy czy nawet całkowitym jej zerwaniem i wreszcie utratę dofinansowania środkami unijnymi w kwocie 5,6 mln zł. To wszystko oznacza także dyscyplinę finansów publicznych dla podejmującego decyzję oraz odpowiedzialność karną. Dlatego też decyzji o obniżeniu, a de facto rozbiórce pawilonów, nie podejmę.


Dlaczego inwestycja nie zagraża wykreśleniem z listy światowego dziedzictwa UNESCO?

Toruń został wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO 4 grudnia 1997 r. w Neapolu, dzięki aplikacji przygotowanej przez profesora Mariana Arszyńskiego,  profesora Jana Tajchmana oraz ówczesnego Miejskiego Konserwatora Zabytków Zbigniewa Nawrockiego.

– Przy okazji przygotowania aplikacji do wpisu została wyznaczona tzw. strefa buforowa – jest to otulina, która znajduje się wokół strefy UNESCO. Należy jednak podkreślić, że strefa ta nie jest elementem wpisu na listę UNESCOmówi Miejski Konserwator Zabytków Emmanuel Okoń.

Toruń wpisano na listę na podstawie kategorii II i IV jako małe średniowieczne miasto handlu i administracji, noszące znamiona tamtych czasów, które w dużym stopniu zachowało oryginalną siatkę ulic i wyjątkową historyczną zabudowę, stanowiące przykład dla średniowiecznych miast Europy Wschodniej.  

W 2016 roku na 40. Sesji UNESCO zostały sprecyzowane atrybuty dobra – opisano, co dokładnie należy chronić i które atrybuty dobra wpisanego na listę są najważniejsze.

– W Toruniu doprecyzowano, że jest to: siatka ulic, rozplanowanie oraz istniejąca zabudowa w granicach Zespołu Starego i Nowego Miasta Torunia wraz z ruinami Zamku Krzyżackiego. Południową granicę tego terenu stanowi ulica Bulwar Filadelfijski, a południowo-wschodnią ulica Wola Zamkowatłumaczy Miejski Konserwator Zabytków Emmanuel Okoń.

Stwierdzono ponadto, że wszystkie atrybuty tego dobra mieszczą się w obrębie wpisu, czyli w granicach dobra. Dlatego też nadbrzeże Wisły, na którym budowane są pawilony, nie jest objęte wpisem – to część tzw. strefy buforowej.

Trzeba także podkreślić, że nigdzie nie wyartykułowano, że elementem wpisu jest panorama Torunia widoczna z lewego brzegu Wisły czy ogląd dawnych obwarowań miejskich z perspektywy ulicy Bulwar Filadelfijski – dodaje Miejski Konserwator.


Odpowiedź Prezydenta Miasta Torunia Michała Zaleskiego do Pana Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Sekretarza Stanu, Generalnego Konserwatora Zabytków dra Jarosława Sellina na pismo ws. budowy pawilonów na nadbrzeżu Wisły.

Kliknij i przejdź do treści pisma

Kliknij w obraz, aby przejść do treści pisma.

Załączniki do pisma – kliknij tutaj, aby pobrać.

Fot. Sławomir Kowalski

Więcej informacji

Informacje o Toruniu

Toruń to miasto, które należy do elitarnej grupy miejsc, wyróżnionych wpisem na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Toruń to miejsce gdzie przeszłość spotyka się z teraźniejszością, a nauka z kulturą. Pełna uroku Starówka zachęca wszystkich do spacerów śladami europejskiego dziedzictwa. Pierniki to kolejny z symboli miasta. Jak powiada staropolskie przysłowie: ”gdańska gorzałka, toruński piernik, krakowska panna, warszawski trzewik - najlepsze rzeczy w Polsce". Dlatego będąc tu trzeba ich koniecznie spróbować. By poznać piernikową tradycję warto odwiedzić dwa miejsca: wystawę „Świat toruńskiego piernika” prezentowaną w Domu Kopernika oraz Żywe Muzeum Piernika.

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*