Zgoda na porozumienie z Bydgoszczą

Zgoda na porozumienie z Bydgoszczą

Toruńscy radni, podczas Nadzwyczajnej Sesji Rady Miasta, która odbyła się 30 marca 2023 roku, wyrazili zgodę na podpisanie nowego porozumienia z Bydgoszczą w sprawie przetwarzania śmieci. Dzień wcześniej, 29 marca 2023 roku, podobną zgodę wyrazili bydgoscy radni.

– Zostaliśmy trochę postawieni pod ścianą. Przypomnę, że sytuacja pod koniec ubiegłego roku była bardzo dramatyczna. Wydawało się wręcz, że nie będziemy mogli spalać naszych śmieci. Dzięki rozmowom i negocjacjom udało się znaleźć rozwiązanie. Niestety, będzie to rozwiązanie, które najprawdopodobniej będzie skutkować tym, że w najbliższym czasie będziemy musieli płacić o kilka złotych więcej za odpady – mówił przed sesją Marcin Czyżniewski, przewodniczący Rady Miasta.

Z kolei radny Prawa i Sprawiedliwości Michał Jakubaszek przypominał, że bez Torunia nie byłoby spalarni w Bydgoszczy:

– Musimy zgodzić się na warunki, które dzisiaj dyktuje Bydgoszcz, bo w istocie tak to wygląda. Natomiast proszę pamiętać też o tym, że zanim powstała spalarnia śmieci, zarówno miasto Bydgoszcz, jak i Toruń oraz inne samorządy podpisały porozumienie, mocą którego dzisiaj jesteśmy udziałowcem tej spalarni, a tak naprawdę nie mamy żadnego wpływu na to, jakie ceny dyktuje nam Bydgoszcz. To jest nieuczciwe, niesprawiedliwe podejście do sprawy. Nie mamy możliwości ani kontroli, ani nadzoru nad tym, co robi zarząd tej spalarni. Jak ustala ceny, ale to powinno się zmienić. Stąd też spór prawny, który wisi w powietrzu. Mam nadzieję, że doprowadzi on do końca tę sprawę na takich zasadach, że Toruń faktycznie będzie miał wpływ na ceny w przyszłości.

Porozumienie rzutuje także na okoliczne gminy, z którymi porozumienia podpisane ma Toruń. Obecny na dzisiejszej sesji wójt gminy Łubianka Jerzy Zająkała, nie ukrywał radości z tego, że Toruń dogadał się z Bydgoszczą:

– Po pierwsze otwiera nam możliwość kontynuacji współpracy i rozwiązywania problemów gospodarki odpadami. Zaskoczyło nas to, że nastąpił ten problem w listopadzie. Ostatnie kilka miesięcy poświęciliśmy właśnie na wypracowanie z Toruniem pewnych reguł współdziałania, ale dopięcie tych spraw było zależne od domówienia się Torunia z Bydgoszczą. Przyjmujemy z jednej strony z zaskoczeniem, że do takiej sytuacji doszło, ale też z zadowoleniem ponieważ dzięki temu będziemy mogli w sposób kompletny zorganizować na nowo gospodarkę odpadami.

Zawarcie nowego porozumienia było konieczne po tym, jak pod koniec 2022 roku władze Bydgoszczy zakwestionowały porozumienie z 2009 roku. W oparciu o opinie prawne oraz opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej uznano, że nie ma możliwości przyjmowania i zagospodarowania odpadów z Gminy Miasta Torunia na podstawie dotychczasowego porozumienia międzygminnego, obarczonego istotnymi błędami. Było to m.in.:

1. Brak publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego -porozumienie to stało się niewiążące i nie wywołało zakładanych w nim skutków publicznoprawnych;

2. Dezaktualizacja części zapisów porozumienia międzygminnego zawartego w dniu 29 października 2009 r. w Bydgoszczy pomiędzy Miastem Bydgoszcz a Gminą Miasta Toruń w sprawie przejęcia zadań własnych Gminy Miasta Toruń przez Miasto Bydgoszcz z zakresu zapewnienia budowy, utrzymania i eksploatacji instalacji i urządzeń do odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, związanych z realizacją projektu „Budowa Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego”;

3. Potrzeba zapewnienia właściwego sposobu rozliczania się pomiędzy gminami przekazującymi sobie zadanie własne w drodze porozumienia międzygminnego.

Jednocześnie wskazano, że do 31 grudnia 2022 roku należy podpisać nowe porozumienie.  Władze Torunia, aby zapewnić stabilność systemy gospodarowania odpadami rozpoczęły rozmowy. Przy udziale Wojewody Kujawsko Pomorskiego  i zaangażowanej Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego (K-P WRDS) doszło do 2 spotkań przedstawicieli Bydgoszczy i Torunia w sprawie przyjmowania i zagospodarowania odpadów po 1 stycznia 2023 r.:

  • 21 grudnia 2022 roku z udziałem Prezydenta Miasta Torunia;
  • 28 grudnia 2022 roku z udziałem zewnętrznych mediatorów z K-P WRDS.

Podczas ostatniego spotkania zapadła deklaracja Prezydenta Bydgoszczy, że od 1 stycznia 2023 roku do 31 marca 2023 roku odpady będą odbierane wg stawek komercyjnych: 446,05 zł brutto za tonę śmieci niesegregowanych ze śmieciarek i 719,14 zł brutto za tonę śmieci po przetworzeniu z ZUOK Toruń. Od 2 stycznia 2023 roku dostarczaliśmy odpady na bramę przy ul. Kociewskiej i płaciliśmy w terminie wszystkie faktury.

Przez ostatnie trzy miesiące trwały prace nad nowym porozumieniem. W tym czasie odbyło się 9 spotkań z przedstawicielami Torunia i Bydgoszczy, a także wymieniono ponad 30 pism. Ostateczna treść dokumentu, porządkuje między innymi kwestie związane z rozliczaniem usług w formie dotacji międzygminnych, zagospodarowaniem odpadów wyłącznie z gminnych systemów gospodarki odpadami a nie komercyjnych, rodzajem spalanych odpadów (do tej pory ok. 20% odpadów bezpośrednich i 80% odpadów po przetworzeniu było kierowanych do spalarni, teraz będzie to stosunek 63% do 37%) czy też kosztami transportu odpadów ze stacji przeładunkowej w Toruniu do spalarni w Bydgoszczy. W przypadku transportu, który był głównym punktem spornym, miasto Toruń zgodziło się na pokrycie tych kosztów, ale w akceptowalnych i rozsądnych cenach. Zaproponowana cena brutto za tonę to 166,58 zł. Tym samym roczny koszt zagospodarowania odpadami wzrośnie o 7,2 mln złotych w stosunku do kosztów z 2022 r. i szacunkowo będzie to 26,1 mln złotych. Do tej pory system kosztował miasto 18,9 mln złotych. Gdyby porozumienie nie zostało podpisane, i dalej obowiązywały by stawki komercyjnie, to rocznie byłby to koszt w wysokości 32,5 mln złotych. W związku z tym, że gospodarka gospodami musi się sama finansować, najprawdopodobniej konieczne będzie przyjęcie nowych stawek za odbiór odpadów od mieszkańców.

Co istotne, strony postanawiają, że w przypadku uzyskania prawomocnego orzeczenia wydanego przez właściwy sąd co do porozumienia z dnia 29 października 2009 r., o którym mowa w preambule, strony w terminie 3 miesięcy od uzyskania orzeczenia zawrą aneks uwzględniający w całości treść tego orzeczenia, w tym uzasadnienie. Jest to zapis, który zabezpiecza przede wszystkim GMT, która skierowała na drogę postępowania sądowego do Naczelnego Sądu Administracyjnego wniosek o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego zaistniałego na gruncie zawartego porozumienia międzygminnego z Miastem Bydgoszcz. Wniosek wpłynął do NSA 10 marca 2023 r. wraz z wnioskiem do prezesa NSA o przyspieszenie rozpoznania sprawy. Odpis dokumentu został przekazany Miastu Bydgoszcz 17 marca 2023 r. Nie znany jest jeszcze termin posiedzenia.

Projekt uchwały prezentował zastępca Prezydenta Torunia Zbigniew Fiderewicz.

Głosowanie poprzedziła dyskusja, w której radni dopytywali o szczegóły. Za było 19 radnych, nikt nie był przeciw, 1 osoba wstrzymała się od głosu. Teraz porozumienie zostanie podpisane przez prezydentów Torunia i Bydgoszczy. Zacznie obowiązywać od 1 kwietnia 2023 roku.

fot. Paula Gałązka


Do pobrania:

Prezentacja dot. porozumienia z Bydgoszczą

Więcej informacji

Informacje o Toruniu

Toruń to miasto, które należy do elitarnej grupy miejsc, wyróżnionych wpisem na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Toruń to miejsce gdzie przeszłość spotyka się z teraźniejszością, a nauka z kulturą. Pełna uroku Starówka zachęca wszystkich do spacerów śladami europejskiego dziedzictwa. Pierniki to kolejny z symboli miasta. Jak powiada staropolskie przysłowie: ”gdańska gorzałka, toruński piernik, krakowska panna, warszawski trzewik - najlepsze rzeczy w Polsce". Dlatego będąc tu trzeba ich koniecznie spróbować. By poznać piernikową tradycję warto odwiedzić dwa miejsca: wystawę „Świat toruńskiego piernika” prezentowaną w Domu Kopernika oraz Żywe Muzeum Piernika.

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*