Z Radami Okręgów o przyszłości Torunia

Z Radami Okręgów o przyszłości Torunia

W Toruniu ruszyły spotkania prezydenta Pawła Gulewskiego z Radami Okręgów. – Bardzo nam zależało, żeby jeszcze przed wakacjami porozmawiać o mieście i naszej współpracy, o rozpoczynającej się procedurze Budżetu Obywatelskiego, a także o tym co w partycypacji, wzajemnej współpracy chcielibyśmy zmienić, żeby była ona bardziej skuteczna, wielopłaszczyznowa i maksymalnie satysfakcjonująca dla obu stron – mówił prezydent.

Pierwsze w tej kadencji samorządu spotkanie prezydenta Pawła Gulewskiego z Radami Okręgów Rudak, Podgórz i Stawki odbyło się 29 maja 2024 r. w Szkole Podstawowej nr 14. Przedstawiciele Rad Okręgów z optymizmem podeszli do nowej formy spotkań. Rozmawiano przede wszystkim o sprawach dotyczących lewobrzeżnej części Torunia i jej mieszkańców, w tym głównie o rozwoju systemu ścieżek rowerowych, udrożnieniu ul. Strzałowej w kontekście powstania nowej Szkoły Podstawowej nr 12, przebudowie ul. Łódzkiej oraz funkcjonowaniu komunikacji miejskiej. Władze miasta ciepło wypowiedziały się o koncepcji powrotu do uruchomienia linii nr 22 – szkieletowej linii, która łączy prawobrzeże z lewobrzeżem.

Prezydent Paweł Gulewski zachęcał Rady Okręgów, które mają szczególną rolę w budowaniu aktywności społecznej na poziomie osiedla, dzielnicy do aktywnego udziału w planowanym na 10-11 września Kongresie Dialogu. – Podczas Kongresu będziemy ustalać sposoby partycypacji, dialogu na najbliższe lata, bo nie ulega wątpliwości, że proces partycypacji i konsultacji społecznych od małych inwestycji aż po te duże wymaga gruntownego przeobrażenia. Kongres Dialogu to również będzie ten moment, w którym przyjrzymy się procedurze Budżetu Obywatelskiego. Chcielibyśmy, żeby rola Rad Okręgów tutaj była wzmocniona – podkreślił prezydent.

Kongres Dialogu to pomysł na zbudowanie przestrzeni, w której mieszkańcy, przedstawiciele różnych grup zaangażowanych w życie naszego miasta na bardzo różnych poziomach będą mieli przestrzeń i czas na to, żeby w formie paneli i warsztatów wypracowujących własne rekomendacje współtworzyć pomysł jak ma wyglądać współdecydowanie o naszym mieście. Żebyśmy byli współodpowiedzialni za nasze miasto i myśleli o tym co jesteśmy w stanie wspólnie stworzyć. 

– Chcielibyśmy wspólnie porozmawiać z różnymi grupami, mieszkańcami, społecznikami, aktywistami miejskimi, organizacjami pozarządowymi, ale też przedsiębiorcami, urzędnikami, środowiskami eksperckimi, naukowymi – wszystkimi, którzy współuczestniczą w tworzeniu miasta i którzy mają swoją własną cenną perspektywę, którą są w stanie podzielić się z innymi mieszkańcami i władzami miasta – mówił w trakcie spotkania dr Patryk Wawrzyński.

W ramach warsztatów na Kongresie przedstawiciele różnych grup stworzą własną listę oczekiwań wobec Konsorcjum Dialogu – wspólnego przedsięwzięcia miasta i organizacji pozarządowych, które zajmie się prowadzeniem konsultacji społecznych. Konsultacje społeczne na skutek wrześniowego Kongresu Dialogu mają stać się przestrzenią, w której organizacje pozarządowe moderują dyskusje i pomagają budować wspólną, przyjazną dla nas wszystkich przestrzeń.

– Kluczowe jest to, żeby przedstawiciele Rad Okręgów jako mieszkańcy miasta, osoby zaangażowane i uczestniczące w życiu miasta byli tam obecni, chcieli zabrać głos i uczestniczyć w dyskusjach po to, ażebyśmy wspólnie decydowali o tym jak będzie wyglądało projektowanie i wprowadzanie nowych pomysłów w naszym mieście – podkreślił dr Wawrzyński.

W spotkaniu wzięli udział również m.in. wiceprzewodnicząca Rady Miasta Torunia Edyta Macieja-Morzuch, radni Rady Miasta Torunia: Michał Jakubaszek, Wojciech Klabun i Piotr Drążek, a także dyrektorzy poszczególnych Wydziałów Urzędu Miasta Torunia.

Zdj. Sławomir Kowalski


Więcej informacji

Informacje o Toruniu

Toruń to miasto, które należy do elitarnej grupy miejsc, wyróżnionych wpisem na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Toruń to miejsce gdzie przeszłość spotyka się z teraźniejszością, a nauka z kulturą. Pełna uroku Starówka zachęca wszystkich do spacerów śladami europejskiego dziedzictwa. Pierniki to kolejny z symboli miasta. Jak powiada staropolskie przysłowie: ”gdańska gorzałka, toruński piernik, krakowska panna, warszawski trzewik - najlepsze rzeczy w Polsce". Dlatego będąc tu trzeba ich koniecznie spróbować. By poznać piernikową tradycję warto odwiedzić dwa miejsca: wystawę „Świat toruńskiego piernika” prezentowaną w Domu Kopernika oraz Żywe Muzeum Piernika.

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*