Nagrody dla sportowców

Nagrody dla sportowców

Prezydent Miasta Torunia, w drodze decyzji administracyjnej, przyznał nagrody dla zawodników i trenerów, którzy w 2022 r. osiągnęli znaczące wyniki sportowe na arenach krajowych i międzynarodowych.  

Działając na podstawie uchwały Rady Miasta Torunia nr 308/19 z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania oraz rodzajów i wysokości nagród i wyróżnień za uzyskane wyniki sportowe i osiągnięcia w działalności sportowej Prezydent Miasta Torunia w drodze decyzji administracyjnej przyznał nagrody dla zawodników i  trenerów, którzy w 2022 r. osiągnęli znaczące wyniki sportowe na arenach krajowych i międzynarodowych.  

Nagrody zostały przyznane za osiągnięte wysokie wyniki sportowe w 2022 roku zawodnikom w kategorii seniorskiej, młodzieżowej, juniorskiej oraz masters zrzeszonym w toruńskich klubach sportowych oraz mieszkańcom Torunia, a także trenerom, którzy przyczynili się  do osiągnięcia wysokiego wyniku sportowego swoich podopiecznych. Środki finansowe zabezpieczone na ten cel w budżecie miasta wynoszą 200 000,00 zł.

Nagrody za wysokie wyniki sportowe zostały przyznane w 2023 r. zawodnikom uprawiającym dyscypliny sportowe objęte programem igrzysk olimpijskich oraz w dyscyplinach nieolimpijskich na łączna kwotę 189 300,00 zł.

W roku 2023 wpłynęło 261 wniosków. Sportowe nagrody Prezydent Miasta Torunia przyznał 209 osobom (10 wniosków zostało wycofanych, w 40 przypadkach wydano decyzję negatywną ze względu na nieprawidłową rangę zawodów oraz zawody, które rozegrane w 2021 r., a nie w 2022), 2 wnioski pozostawiono bez rozpatrzenia ze względu na nie uzupełnienie braków formalnych. Wśród nagrodzonych jest 179 zawodników, w tym: 49 seniorów, 14 młodzieżowców, 99 juniorów/juniorów młodszych, 17 mastersów oraz 30 trenerów. Dla porównania w roku ubiegłym nagrodzono 213 osób na łączną kwotę
163 700 zł.  

Osiągnięcia uprawniające do otrzymania nagrody to ustanowienie rekordu świata, Europy, Polski; zajęcie I, II lub III miejsca w Mistrzostwach Świata, Europy oraz Polski. Wysokość nagród kształtuje się od 400 do 2000 zł w zależności od uzyskanego przez zawodnika wyniku sportowego. Nagrody zostaną przekazane na konta indywidualne wnioskodawców.

>>> Przejdź do listy nagrodzonych

Fot. Sławomir Kowalski

Więcej informacji

Informacje o Toruniu

Toruń to miasto, które należy do elitarnej grupy miejsc, wyróżnionych wpisem na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Toruń to miejsce gdzie przeszłość spotyka się z teraźniejszością, a nauka z kulturą. Pełna uroku Starówka zachęca wszystkich do spacerów śladami europejskiego dziedzictwa. Pierniki to kolejny z symboli miasta. Jak powiada staropolskie przysłowie: ”gdańska gorzałka, toruński piernik, krakowska panna, warszawski trzewik - najlepsze rzeczy w Polsce". Dlatego będąc tu trzeba ich koniecznie spróbować. By poznać piernikową tradycję warto odwiedzić dwa miejsca: wystawę „Świat toruńskiego piernika” prezentowaną w Domu Kopernika oraz Żywe Muzeum Piernika.

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*