Stań do konkursu

30 grudnia 2016 r. upływa termin składania ofert w ramach otwartych konkursów na realizację zadań publicznych Gminy Miasta Toruń w latach 2017-2019.

Prawie 13,8 mln zł z miejskiej kasy trafi do organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego, w tym toruńskich klubów sportowych.

Konkursy roczne ogłoszone przez Prezydenta Torunia pod koniec listopada 2016 dotyczą następujących zadań:

 • rozwoju sportu;
 • zdrowia publicznego;
 • wspierania rozwoju kultury i ochrony jej dóbr oraz podtrzymywania tradycji narodowej;
 • profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania patologiom społecznym;
 • działań na rzecz osób niepełnosprawnych;
 • działań na rzecz osób i rodzin wielodzietnych posiadających na utrzymaniu co najmniej troje dzieci;
 • wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa;
 • wspierania edukacji i wychowania;
 • działań na rzecz integracji europejskiej, rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
 • ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
 • działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechniania i wdrażania nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej;
 • wspierania integracji i aktywizacji mieszkańców i przedsiębiorców obszaru toruńskiego centrum miasta;
 • Toruńskiego Festiwalu Ławek;
 • działań na rzecz osób w wieku 65+;
 • promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy;
 • działań wspomagających rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
 • promocji marki Toruń w kraju i za granicą

Organizacje składają też projekty w ramach trzech konkursów wieloletnich, na lata 2017-2019, dotyczących:

 • bezpieczeństwa na wodach w granicach administracyjnych miasta Torunia
 • dofinansowania wkładu własnego do projektów realizujących zadania własne Gminy Miasta Toruń finansowanych z funduszy Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych oraz z funduszy krajowych 
 • ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego

Pełną treść ogłoszeń, formularze i dokumenty konkursowe można pobrać w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.torun.pl (w dziale „Ogłoszenia Prezydenta”) oraz w miejskim serwisie informacyjnym dla organizacji pozarządowych orbiTorun www.orbitorun.pl (w zakładce „Konkursy dla NGO”). Z dokumentami można się także zapoznać w siedzibach wydziałów Urzędu Miasta Torunia koordynujących realizację ww. zadań.

Więcej informacji

Informacje o Toruniu

Toruń to miasto, które należy do elitarnej grupy miejsc, wyróżnionych wpisem na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Toruń to miejsce gdzie przeszłość spotyka się z teraźniejszością, a nauka z kulturą. Pełna uroku Starówka zachęca wszystkich do spacerów śladami europejskiego dziedzictwa. Pierniki to kolejny z symboli miasta. Jak powiada staropolskie przysłowie: ”gdańska gorzałka, toruński piernik, krakowska panna, warszawski trzewik - najlepsze rzeczy w Polsce". Dlatego będąc tu trzeba ich koniecznie spróbować. By poznać piernikową tradycję warto odwiedzić dwa miejsca: wystawę „Świat toruńskiego piernika” prezentowaną w Domu Kopernika oraz Żywe Muzeum Piernika.

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*