Konsultacje obszaru rewitalizacji zakończone

Urząd Miasta Torunia zakończył konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały Rady Miasta Torunia w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie miasta Torunia.

Poznano opinie mieszkańców dotyczące propozycji wyznaczonego obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie miasta.

W ramach tego etapu procesu partycypacji związanego z rewitalizacją Torunia przeprowadzono dwa spotkania otwarte oraz zbierano uwagi za pomocą specjalnie przygotowanego formularza konsultacyjnego (w okresie od 31 października 2016 r. do 30 listopada 2016 r.).

Po zakończeniu konsultacji opracowano Raport końcowy, w którym przedstawiono przebieg spotkań z mieszkańcami oraz zamieszczono zestawienie wszystkich zgłoszonych uwag wraz ze stanowiskiem Prezydenta Miasta Torunia.

Kolejnym punktem zmierzającym do opracowania Programu Rewitalizacji Torunia do roku 2023 jest przedstawienie propozycji granic obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Radzie Miasta Torunia. Uchwała w tej sprawie będzie omawiana podczas sesji zaplanowanej na 29 grudnia 2016 r.

Dokumenty do pobrania:

1.      Projekty dokumentów, które były poddawane konsultacjom społecznym: Projekt „P” uchwały Rady Miasta Torunia wraz z mapami stanowiącymi załączniki do przedmiotowej uchwały.

2.      Diagnoza służąca wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie miasta Torunia.

3.      RAPORT KOŃCOWY z konsultacji społecznych.

 

 

Więcej informacji

Informacje o Toruniu

Toruń to miasto, które należy do elitarnej grupy miejsc, wyróżnionych wpisem na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Toruń to miejsce gdzie przeszłość spotyka się z teraźniejszością, a nauka z kulturą. Pełna uroku Starówka zachęca wszystkich do spacerów śladami europejskiego dziedzictwa. Pierniki to kolejny z symboli miasta. Jak powiada staropolskie przysłowie: ”gdańska gorzałka, toruński piernik, krakowska panna, warszawski trzewik - najlepsze rzeczy w Polsce". Dlatego będąc tu trzeba ich koniecznie spróbować. By poznać piernikową tradycję warto odwiedzić dwa miejsca: wystawę „Świat toruńskiego piernika” prezentowaną w Domu Kopernika oraz Żywe Muzeum Piernika.

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*