Będzie ekspertyza na Wrzosach

Będzie ekspertyza na Wrzosach

Znamy wykonawcę ekspertyzy, na bazie której będzie procedowane utworzenie zespołu przyrodniczo-krajobrazowego w rejonie ulic św. Jana Bosko, Szosa Chełmińska i Ugory w Toruniu.

Wykonawca – Piotr Kwiatkowski Usługi Ochrony Środowiska KORONGO został wyłoniony 24 marca 2023 r. Z uwagi na sezonowe występowanie poszczególnych grup fauny i flory badania będą obejmować cały okres wegetacyjny. Czas realizacji zadania określono do 30 listopada br.

Zespół przyrodniczo-krajobrazowy to fragment krajobrazu naturalnego i kulturowego zasługujący na ochronę ze względu na walory widokowe lub estetyczne (art. 43 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody).

Zakres inwentaryzacji terenu w rejonie ulic św. Jana Bosko, Szosa Chełmińska i Ugory obejmie:

  1. Wskazanie położenia – opis lokalizacji wraz z załącznikiem mapowym.
  2. Szczegółowa analiza zasobów przyrodniczych: analiza zbiorowisk roślinnych wraz z ich charakterystyką i szczegółową lokalizacją oraz identyfikacja gatunków chronionych, rzadkich i cennych, identyfikacja gatunków chronionych fauny, waloryzacja uwzględniająca zakres bioróżnorodności w obrębie analizowanych grup organizmów.
  3. Szczegółowa analiza zasobów krajobrazowych: stopień antropologicznego przekształcenia krajobrazu, rozpoznanie zasobów krajobrazowych, określenie cech wizualnych i kompozycji wnętrz krajobrazowych i otwarć widokowych, waloryzacja krajobrazowa, identyfikacja zagrożeń.
  4. Szczegółowa analiza zasobów kulturowych: rozpoznanie zasobów kultury, wykaz i charakterystyka obiektów kulturowych, identyfikacja zagrożeń.
  5. Podsumowanie: charakterystyka obszaru w oparciu o waloryzację przyrodniczą, krajobrazową i kulturową, wykaz zidentyfikowanych roślin i zwierząt oraz obiektów o znaczeniu kulturowym i krajobrazowym, ocena przyrodnicza, ocena zagrożeń, dokumentacja karto- i fotograficzna.
  6. Uzasadnienie merytoryczne do wskazania szczególnych celów ochrony wraz z określeniem przebiegu granicy (punkty załamania granicy w formie współrzędnych płaskich prostokątnych PL-1992 oraz w formie graficznej na podkładzie mapy zasadniczej w skali 1:500 z siatką kilometrową), ustalenia dotyczące ochrony czynnej i wskazanie zakazów właściwych dla zespołu przyrodniczo-krajobrazowego.

Fot. Sławomir Kowalski

Więcej informacji

Informacje o Toruniu

Toruń to miasto, które należy do elitarnej grupy miejsc, wyróżnionych wpisem na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Toruń to miejsce gdzie przeszłość spotyka się z teraźniejszością, a nauka z kulturą. Pełna uroku Starówka zachęca wszystkich do spacerów śladami europejskiego dziedzictwa. Pierniki to kolejny z symboli miasta. Jak powiada staropolskie przysłowie: ”gdańska gorzałka, toruński piernik, krakowska panna, warszawski trzewik - najlepsze rzeczy w Polsce". Dlatego będąc tu trzeba ich koniecznie spróbować. By poznać piernikową tradycję warto odwiedzić dwa miejsca: wystawę „Świat toruńskiego piernika” prezentowaną w Domu Kopernika oraz Żywe Muzeum Piernika.

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*