100-lecie Zespołu Szkół Technicznych

100-lecie Zespołu Szkół Technicznych

Toruński Zespół Szkół Technicznych obchodzi 100. rocznicę działalności! Uroczystość jubileuszowa odbyła się 22 września 2022 r. w Auli Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

W auli UMK zgromadzili się licznie goście, wśród których znaleźli się dawni i obecni przedstawiciele grona pedagogicznego ZST oraz uczniowie i absolwenci, którzy nierzadko przybyli z odległych stron kraju i zagranicy. W uroczystości udział wzięli także przedstawiciele samorządu, służb mundurowych oraz pracodawców lokalnych, współpracujących ze szkołą.

Gości powitała Agnieszka Pryba, która od 2014 roku pełni funkcję dyrektorki ZST. Przypomniała zarówno bogatą historię szkoły, jak i jej współczesne osiągnięcia, jak np. wysoką zdawalność egzaminów maturalnych i zawodowych, sukcesy uczniów w finałach ogólnopolskich konkursów zawodowych i olimpiad, a także w zawodach sportowych i konkursach muzycznych, jak również realizację  projektów  w  ramach  programu  Erasmus+ czy projektów gminnych współfinansowanych za środków europejskich. Są to czynniki, które sprawiają, że co roku widać rosnące zainteresowanie szkołą wśród absolwentów szkół podstawowych. W roku szkolnym 2022/2023 w 29 oddziałach ZST kształci się 746 uczniów w zawodach: technik budownictwa, technik geodeta, technik logistyk i technik teleinformatyk.

Na ręce Pani Dyrektor życzenia dalszych sukcesów na polu kształcenia kolejnych pokoleń złożył prezydent Michał Zaleski. – W Toruniu ta szkoła była zawsze – i wciąż jest jednym z najważniejszych ośrodków edukacji technicznej młodych torunian. Cieszy się ona wiekową historią, skupia cenione grono pedagogów, przyciąga uczniów pragnących zdobyć wymarzony zawód i co roku żegna się ze starannie wykształconymi absolwentami. Pod każdym względem szkoła jubilatka prezentuje swój potencjał i pozycję w oświatowej panoramie Torunia – mówił prezydent.

W uznaniu zasług dla toruńskiej oświaty prezydent Michał Zaleski wręczył byłym dyrektorom szkoły kryształowe statuetki Toruńskiego Anioła. Otrzymali je: Magdalena Górzyńska, Teresa Błaszkiewicz, Janusz Jankowski i Zbigniew Nowak. Statuetkę otrzymał także prezes Stowarzyszenia Absolwentów Budowlanki Krzysztof Juszczyk. – Miasto Toruń nagradza szkołę jubilatkę czekiem na kwotę 10 tys. zł z przeznaczeniem na powstanie szkolnej wiaty rowerowej oraz honoruje szkołę biało-błękitną flagą Torunia z prośbą o jej wyeksponowanie  w budynku głównym na znak szczególnych związków stuletniej szkoły z macierzystym miastem – dodał prezydent. Wręczone zostały także nagrody Prezydenta Miasta Torunia dla nauczycieli oraz pracowników niepedagogicznych.

Z okazji jubileuszu okolicznościowymi medalami zostali uhonorowani emerytowani pracownicy szkoły, jak również goście uroczystości. Oprawę wydarzenia stanowiły występy uczniów i absolwentów.

Również 22 września wieczorem odbędzie się Bal Absolwentów organizowany przez Stowarzyszenie Absolwentów Budowlanki. W piątek 23 września 2022 r. o godz. 12:30 rozpoczną się Drzwi Otwarte ZST dla absolwentów szkoły. Będzie to niepowtarzalna okazja do spotkań i wspomnień w Auli szkoły, w salach lekcyjnych, gdzie m.in. udostępnione będą kroniki szkolne.


Początki obecnego Zespoły Szkół Technicznych sięgają września 1922 roku, kiedy to w Lesznie w Państwowej Szkole Przemysłowo-Handlowej ruszyła klasa wstępna kształcąca niższy nadzór budowlany. W roku 1937 Państwowa Szkoła Budowlana została przeniesiona z Leszna do Torunia i przekształcona w Państwowe Liceum Budowlane. Działalność szkoły została przerwana przez wybuch wojny 1 września 1939 roku. Po wojnie w 1945 roku szkoła została reaktywowana, a od września 1951 roku przekształcona w Technikum Budowlane. W 1974 r. nazwa szkoły została przekształcona w Zespół Szkół Budowlanych, a w 1995 r. do szkoły dołączyło 5-letnie Technikum Geodezyjne. Od 1 września 2003 roku w wyniku reformy oświaty w Toruniu nastąpiło połączenie Zespołu Szkół Budowlanych i Zespołu Szkół Elektrycznych w Zespół Szkół Budowlanych i Elektrycznych w Toruniu. Od 1 września 2006 r. szkoła po uruchomieniu nowych kierunków nauczania zmieniła nazwę na Zespół Szkół Technicznych. Od 2017 roku szkoła realizuje programy MON – najpierw Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe, które od roku 2020 zostały zamienione na Oddziały Przygotowania Wojskowego.

 

 

 

Więcej informacji

Informacje o Toruniu

Toruń to miasto, które należy do elitarnej grupy miejsc, wyróżnionych wpisem na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Toruń to miejsce gdzie przeszłość spotyka się z teraźniejszością, a nauka z kulturą. Pełna uroku Starówka zachęca wszystkich do spacerów śladami europejskiego dziedzictwa. Pierniki to kolejny z symboli miasta. Jak powiada staropolskie przysłowie: ”gdańska gorzałka, toruński piernik, krakowska panna, warszawski trzewik - najlepsze rzeczy w Polsce". Dlatego będąc tu trzeba ich koniecznie spróbować. By poznać piernikową tradycję warto odwiedzić dwa miejsca: wystawę „Świat toruńskiego piernika” prezentowaną w Domu Kopernika oraz Żywe Muzeum Piernika.

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*