Eksperci poszukiwani

Zostań ekspertem projektów finansowanych w ramach ZIT RPO WK-P na lata 2014-2020.

Do 23 listopada 2016 r. można zgłaszać się na eksperta Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Europejski Fundusz Społeczny) w następujących dziedzinach:

 

Dziedziny

Poddziałanie

Termomodernizacja

3.5.1 – Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT

Gospodarka niskoemisyjna

3.5.2 – Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych w ramach ZIT

Gospodarka wodno-ściekowa

4.6.1 – Wsparcie gospodarki wodno-ściekowej w ramach ZIT

Dziedzictwo i kultura

4.6.2 – Wsparcie ochrony zasobów kultury w ramach ZIT

Zasoby przyrodnicze

4.6.3- Wsparcie ochrony zasobów przyrodniczych w ramach ZIT

Rewitalizacja społeczno-gospodarcza

6.4.1 – Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych w ramach ZIT

Infrastruktura przedszkolna

6.4.2 – Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną w ramach ZIT

Infrastruktura szkolnictwa zawodowego

6.4.3 – Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego w ramach ZIT

Usługi opiekuńcze nad dziećmi w wieku do lat 3

8.4.3 – Rozwój usług opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w ramach ZIT

Włączenie społeczne

9.1.1 – Aktywne włączenie społeczne w ramach ZIT

Usługi opiekuńcze

9.1.2 – Rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT

Wychowanie przedszkolne

10.1.1 – Wychowanie przedszkolne w ramach ZIT

Edukacja – kształcenie ogólne

10.1.2 – Kształcenie ogólne w ramach ZIT

Edukacja – kształcenie zawodowe

10.1.3 – Kształcenie zawodowe w ramach ZIT

Szczegółowe informacje o naborze na stronie www.zit.btof.pl.

Dokumenty aplikacyjne wymienione w ogłoszeniu należy przesłać pocztą na adres Biura ZIT BTOF (Bydgoszcz 85-027, ul. Jagiellońska 61) lub dostarczyć osobiście w godzinach 8.00-16.00 (poniedziałek, środa, czwartek), 8.00-18.00 (wtorek), 8.00-14.00 (piątek) w terminie do dnia 23 listopada 2016 r.

Link do ogłoszenia:

http://zit.btof.pl/122-drugi-nabor-uzupelniajacy-kandydatow-na-ekspertow-europejski-fundusz-rozwoju-regionalnego-europejski-fundusz-spoleczny

 

 

Więcej informacji

Informacje o Toruniu

Toruń to miasto, które należy do elitarnej grupy miejsc, wyróżnionych wpisem na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Toruń to miejsce gdzie przeszłość spotyka się z teraźniejszością, a nauka z kulturą. Pełna uroku Starówka zachęca wszystkich do spacerów śladami europejskiego dziedzictwa. Pierniki to kolejny z symboli miasta. Jak powiada staropolskie przysłowie: ”gdańska gorzałka, toruński piernik, krakowska panna, warszawski trzewik - najlepsze rzeczy w Polsce". Dlatego będąc tu trzeba ich koniecznie spróbować. By poznać piernikową tradycję warto odwiedzić dwa miejsca: wystawę „Świat toruńskiego piernika” prezentowaną w Domu Kopernika oraz Żywe Muzeum Piernika.

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*