Pięciu do Szosy Chełmińskiej

Aż pięć firm zainteresowanych jest  rozbudową  Szosy Chełmińskiej w Toruniu. Najtańszą ofertę złożyło PBDI S.A., wyceniając swoje usługi na 13 963 153,39 zł. Z kolei najdroższa, złożona przez firmę Eurovia, została skalkulowana na 16 222 885,91 zł. Obecnie oferty są badane pod kątem formalno-prawnym.

Inwestycja obejmuje  rozbudowę odcinka Trasy Staromostowej (Szosa Chełmińska) o całkowitej długości ok. 1050 m. Po przebudowie powstaną dwie jezdnie po dwa pasy ruchu z dodatkowymi pasami na skrzyżowaniach do skrętów. W ramach rozbudowy zaplanowano wykonanie drugiej jezdni (zachodniej), przebudowę jezdni istniejącej, rozbudowę skrzyżowania ul. Szosa Chełmińska z ul. Długą oraz budowę całej infrastruktury towarzyszącej (chodniki, droga rowerowa). Oprócz tego w zakresie projektu jest wykonanie rozbiórek starej nawierzchni, rozbudowa uzbrojenia podziemnego w niezbędnym zakresie i remont przejazdu kolejowego istniejącego w relacji Toruń Wschodni – Unisław. W ramach zadania przewidziane są roboty budowlane  i zabezpieczenie infrastruktury podziemnej związanej z przebudową sieci: wodociągowej, gazowej, teletechnicznej, energetycznej, ciepłociągu, kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz oświetlenia.

Dzięki realizacji projektu zostanie osiągnięta poprawa płynności i przepustowości ruchu oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Projekt ubiega się o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020; Oś priorytetowa V – Spójność wewnętrzna i dostępność zewnętrzna regionu, Działanie 5.1 – Infrastruktura drogowa, Schemat – budowa i modernizacja dróg wojewódzkich na terenie miast prezydenckich  (konkurs Nr RPKP.05.01.00-IZ.00-04-025/16). Miasto złożyło wniosek o dofinansowanie.

Prace powinny zakończyć się w maju 2018 r.

 

Więcej informacji

Informacje o Toruniu

Toruń to miasto, które należy do elitarnej grupy miejsc, wyróżnionych wpisem na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Toruń to miejsce gdzie przeszłość spotyka się z teraźniejszością, a nauka z kulturą. Pełna uroku Starówka zachęca wszystkich do spacerów śladami europejskiego dziedzictwa. Pierniki to kolejny z symboli miasta. Jak powiada staropolskie przysłowie: ”gdańska gorzałka, toruński piernik, krakowska panna, warszawski trzewik - najlepsze rzeczy w Polsce". Dlatego będąc tu trzeba ich koniecznie spróbować. By poznać piernikową tradycję warto odwiedzić dwa miejsca: wystawę „Świat toruńskiego piernika” prezentowaną w Domu Kopernika oraz Żywe Muzeum Piernika.

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*