Trzymamy kciuki za ósmoklasistów

Trzymamy kciuki za ósmoklasistów

982 toruńskich uczniów rozpocznie we wtorek 14 maja 2024 r. egzaminy ósmoklasistów. Przed nimi sprawdzian końcowy z języka polskiego, matematyki i języka obcego.  

Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym, co oznacza, że każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę. Nie jest jednak określony minimalny wynik, jaki powinien uzyskać, dlatego egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać. To po prostu sprawdzian wiadomości z całego okresu nauki w szkole podstawowej i okazja do skonfrontowania się z wyzwaniem, jakim jest przystąpienie do egzaminu. 

Każdy ósmoklasista przystępuje w tym roku do egzaminu z trzech przedmiotów obowiązkowych, tj.:

1) języka polskiego 14 maja;
2) matematyki 15 maja;
3) języka obcego nowożytnego 16 maja;

W przypadku języka obcego do wyboru jest jeden z języków obcych nowożytnych: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski lub włoski. Uczeń może wybrać tylko ten język, którego uczy się w szkole w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

Do klas VIII szkół prowadzonych przez Gminę Miasta Toruń, w których odbędzie się egzamin ósmoklasisty, uczęszcza 982 uczniów (962 uczniów w szkołach podstawowych i 20 w Zespole Szkół Muzycznych). Do egzaminu z języka polskiego przystąpi 970 uczniów, z matematyki 966 uczniów. Największą popularnością wśród języków obcych nowożytnych cieszy się język angielski, do którego przystąpi 944 uczniów.

Zwolnienia z egzaminu ósmoklasisty

W szczególnych przypadkach zdrowotnych, uniemożliwiających uczniowi lub słuchaczowi przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty w terminie głównym oraz w terminie dodatkowym, dyrektor OKE, na udokumentowany wniosek dyrektora szkoły, może zwolnić ucznia lub słuchacza z obowiązku przystąpienia do tego egzaminu (art. 44zw ust. 4 ustawy). Dyrektor szkoły składa wniosek (za pośrednictwem SIO ) w porozumieniu z rodzicami ucznia lub ze słuchaczem. 

Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim zwolnieni są z pisania egzaminu ósmoklasisty z tego przedmiotu, z którego uzyskali tytuł. 

Termin dodatkowy egzaminu ósmoklasisty w 2024 r. wyznaczono w dniach od 10 do 12 czerwca br. Obowiązuje on tych zdających, którzy z udokumentowanych przyczyn ‎zdrowotnych lub losowych nie mogli przystąpić do egzaminu w terminie głównym i uzyskali zgodę dyrektora Okręgowej Komisji Edukacyjnej na ‎przystąpienie do egzaminu w czerwcu.

Ogłoszenie wyników egzaminu ósmoklasisty nastąpi 3 lipca 2024 r.

Życzenia do ósmoklasistów kieruje Paweł Gulewski, Prezydent Miasta Torunia:

Dziewczęta i Chłopcy,
Uczennice i Uczniowie Klas Ósmych!

Nie tylko w Waszych domach, ale i w całym Toruniu mocno przeżywamy tegoroczne egzaminy ósmoklasistów. Wiem, że jesteście już do nich gotowi i świetnie przygotowani. Wraz z Waszymi przyjaciółmi, rodzicami i nauczycielami liczę na Wasze rewelacyjne wyniki. Bo przecież w kopernikańskim Toruniu szkolne marzenia zawsze się spełniają. W tym roku to marzenie wyrażają chyba wszyscy toruńscy ósmoklasiści, a więc dokładnie 982 uczennice i uczniów.

Przed Wami trzy egzaminacyjne dni (14-16 maja 2024) i wykazanie się wiedzą z języka polskiego, matematyki oraz wybranego języka obcego. Popatrzcie, proszę, na to oczekiwane wyzwanie ze spokojem i pewnością siebie. Po ośmiu szkolnych latach macie przecież prawo do popisowego udziału w pierwszym poważnym egzaminie w swoim życiu. On oczywiście określi Waszą dalszą szkolną przygodę, ale w Toruniu uczyniliśmy wszystko, by oferta szkół ponadpodstawowych okazała się dla Was atrakcyjna i prestiżowa.

W tych ostatnich przedegzaminacyjnych chwilach uśmiechnijcie się więc do siebie i tych, których kochacie. A potem pokażcie swojemu Toruniowi, jak bardzo jesteście zdolni, mądrzy i szczęśliwi.
Trzymajcie się mocno i udanych egzaminów!

Prezydent Miasta Torunia

Paweł Gulewski

Fot. Sławomir Kowalski

Więcej informacji

Informacje o Toruniu

Toruń to miasto, które należy do elitarnej grupy miejsc, wyróżnionych wpisem na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Toruń to miejsce gdzie przeszłość spotyka się z teraźniejszością, a nauka z kulturą. Pełna uroku Starówka zachęca wszystkich do spacerów śladami europejskiego dziedzictwa. Pierniki to kolejny z symboli miasta. Jak powiada staropolskie przysłowie: ”gdańska gorzałka, toruński piernik, krakowska panna, warszawski trzewik - najlepsze rzeczy w Polsce". Dlatego będąc tu trzeba ich koniecznie spróbować. By poznać piernikową tradycję warto odwiedzić dwa miejsca: wystawę „Świat toruńskiego piernika” prezentowaną w Domu Kopernika oraz Żywe Muzeum Piernika.

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*