Przebudowa sieci ciepłowniczej przy Zespole Staromiejskim – stanowisko GMT

Przebudowa sieci ciepłowniczej przy Zespole Staromiejskim – stanowisko GMT

Poniżej zamieszczamy stanowisko Gminy Miasta Toruń w sprawie przebudowy sieci ciepłowniczej przy Zespole Staromiejskim w Toruniu.

Po naradzie w siedzibie PGE Toruń w dniu 9 lipca 2024 roku z udziałem zastępcy prezydenta miasta Torunia, Pana Rafała Pietrucienia, prof. Wojciecha Chudziaka, przedstawicieli inwestora (PGE Toruń), Sambora Gawińskiego (Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, dalej WKZ), Mariusza Ciszaka (prowadzącego badania archeologiczne) wyrażamy ubolewanie, że WKZ nie uwzględnił przedstawionej przez GMT opinii dotyczącej możliwego rozszerzenia zakresu prac badawczych w obrębie reliktów kościoła św. Wawrzyńca i św. Krzyża.

W dniu 1 lipca 2024 roku do Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, w porozumieniu z Prezydentem Miasta Torunia, zespół prof. Wojciecha Chudziaka z Instytutu Archeologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika skierował pismo, w którym wnosił o zmianę decyzji, na podstawie której zespół Pana Mariusza Ciszaka prowadzi prace archeologiczne. W piśmie do WKZ poproszono o podjęcie kroków w celu przeprojektowania przebiegu ciepłociągu w sposób optymalizujący ochronę substancji zabytkowej występującej na działce 14/7, a ponadto o przeprowadzenie w strefie reliktów kościoła św. Krzyża badań wyprzedzających planowaną inwestycję.

Wśród postulatów znalazło się między innymi:

  • przesunięcie planowanego odcinka ciepłociągu kilka metrów na zachód od domniemanego przebiegu kościoła św. Wawrzyńca, jak najbliżej pawilonu Bartkowskich,
  • przebadanie obszaru w rejonie starej komory zbudowanej na reliktach średniowiecznych murów, aby umożliwić rozpoznanie tej części kościoła, co pozwoli na podjęcie optymalnej decyzji co do przebiegu przyłączy,
  • zrezygnowanie z budowy komory tymczasowej w miejscu wskazanym na planie inwestycji. W przypadku awarii ciepłociągu odsłonięcie uszkodzonych odcinków rur bez kontroli archeologicznej może doprowadzić do dalszych zniszczeń w substancji reliktów kościoła,
  • opracowanie nowego programu prowadzenia badań archeologicznych obejmujących strefę kościołów św. Krzyża i św. Wawrzyńca wraz z przylegającym do nich cmentarzem. W ocenie archeologów program badań z 4 grudnia 2023 roku, na którym WKZ oparł decyzję, nie uwzględnia rzeczywistego stanu rozpoznania stanowiska i jego wartości historycznej.

Dodatkowo, Instytut Archeologii UMK zadeklarował PGE Toruń bezpłatne konsultacje w zakresie przygotowania właściwego programu badań archeologicznych, jak i na etapie realizacji prac archeologiczno-architektonicznych.

Niestety, WKZ (do tej pory) nie uwzględnił propozycji Gminy Miasta Toruń przygotowanej przy współpracy z badaczami z IA UMK. Tym samym WKZ ponosi pełną odpowiedzialność w zakresie realizowanych prac archeologicznych.

Gmina Miasta Toruń jest właścicielem terenu, na którym jest realizowana inwestycja. Inwestor prowadzi prace zgodnie ze złożonym w dniu 10 listopada 2023 roku wnioskiem – zgłoszeniem budowy lub wykonywania innych robót budowalnych. Z uwagi na fakt, że wniosek był kompletny – zaświadczeniem z dnia 28 grudnia 2023 roku – poinformowano inwestora, że brak jest podstaw do wniesienia sprzeciwu lub nałożenia obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę. Tym samym inwestor mógł rozpocząć prace zgodnie z zakresem przedstawionym w zgłoszeniu oraz załączonym do niego projektem zagospodarowania terenu.

Mamy nadzieję, że realizowana przebudowa ciepłociągu dla Zespołu Staromiejskiego będzie realizowana z poszanowaniem dziedzictwa historycznego i kulturalnego Torunia.

Zdjęcie: © UMT 2024, autor: Małgorzata Litwin, licencja: CC BY-NC 4.0

Kategoria: 
Opinie, stanowiska, polemiki

Więcej informacji

Informacje o Toruniu

Toruń to miasto, które należy do elitarnej grupy miejsc, wyróżnionych wpisem na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Toruń to miejsce gdzie przeszłość spotyka się z teraźniejszością, a nauka z kulturą. Pełna uroku Starówka zachęca wszystkich do spacerów śladami europejskiego dziedzictwa. Pierniki to kolejny z symboli miasta. Jak powiada staropolskie przysłowie: ”gdańska gorzałka, toruński piernik, krakowska panna, warszawski trzewik - najlepsze rzeczy w Polsce". Dlatego będąc tu trzeba ich koniecznie spróbować. By poznać piernikową tradycję warto odwiedzić dwa miejsca: wystawę „Świat toruńskiego piernika” prezentowaną w Domu Kopernika oraz Żywe Muzeum Piernika.

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*