Drugie spotkanie z Radami Okręgów

Drugie spotkanie z Radami Okręgów

4 czerwca 2024 r. prezydent Paweł Gulewski spotkał się z Radami Okręgów: Kaszczorek, Bielawy-Grębocin i Czerniewice.

To drugie z cyklu spotkań prezydenta Pawła Gulewskiego z Radami Okręgów. Pierwsze – z radami Rudaka, Stawek i Podgórza miało miejsce 29 maja 2024 r.

W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele Urzędu Miasta oraz jednostek miejskich: przewodniczący Rady Miasta Łukasz Walkusz, dyrektorzy Wydziału Gospodarki Komunalnej, Wydziału Inwestycji i Remontów, Wydziału Komunikacji Społecznej i Informacji, Wydziału Środowiska i Ekologii oraz Miejskiego Zarządu Dróg i Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

Spotkania z Radami Okręgów będą dla mnie jednymi z najważniejszych elementów współdecydowania. Tak jak mówiłem w czasie kampanii wyborczej – stawiam na dialog i współpracę. Chciałbym, aby spotkania z Radami Okręgów odbywały się cyklicznie – co pół roku, aby na bieżąco analizować Państwa potrzeby, pomysły, jak i realizacje na Państwa osiedlach zapewniał prezydent Paweł Gulewski. Przypomniał także o drugim zobowiązaniu z czasu kampanii – zorganizowaniu Kongresu Dialogu, który wytyczyłby drogi współpracy miasta z Radami Okręgów. – Kongres zaplanowany jest na 10-11 września 2024 r. w CKK Jordanki. Chciałbym, abyśmy w jego ramach rozmawiali o współdziałaniu, nowoczesnych metodologiach działań, a także o formule Budżetu Obywatelskiego – dodał Paweł Gulewski.

Również Łukasz Walkusz, przewodniczący Rady Miasta, podkreślił rolę Rad Okręgów w życiu miasta. – Będziemy chcieli rozmawiać o wzmocnieniu Rad Okręgów, o otwarciu się na dialog. Będę chciał zaproponować formułę obywatelskiego wysłuchania publicznego, aby jego ramach prowadzić dialog w obszarach, w których jest najwięcej do zrobieniamówił Łukasz Walkusz.

Podczas spotkania poruszono wiele bieżących spraw osiedli. Rozmawiano na temat terenu przy ul. Szczecińskiej z dawnym budynkiem PCK i potencjalnych funkcjach, jakie mógłby pełnić, np. medycznych czy społecznych, jak przychodnia, świetlica, miejsce spotkań lokalnej społeczności. Wskazywano problem dostępu do usług medycznych. Nie zabrakło także tematów drogowych, związanych z potrzebami przebudowy i remontu dróg lokalnych, jak i m.in. mostu na Drwęcy w Kaszczorku oraz ul. Olsztyńskiej, która jest, jak zaznaczył prezydent Paweł Gulewski, zadaniem priorytetowym. Powrócił także temat nielegalnego wysypiska w Czerniewicach, które, zgodnie z wcześniejszymi zapewnieniami, jest sukcesywnie likwidowane. Rozmowy dotyczyły także szkół i ich napełnienia. Nie zabrakło także tematów związanych z komunikacją publiczną obsługującą osiedla, których spotkanie dotyczyło. Rozważano także, jak zaktywizować Rady Okręgów, m.in. w pracach nad budżetem obywatelskim.

Jak podkreślali przedstawiciele Rad Okręgów, tego typu spotkania są cennym sposobem wymiany spostrzeżeń, informacji i są drogą do wypracowania wspólnych celów. Dodatkowo nadmieniali potrzebę udziału Rad Okręgów w procesie planowania budżetu miasta.

Fot. Agnieszka Bielecka


Więcej informacji

Informacje o Toruniu

Toruń to miasto, które należy do elitarnej grupy miejsc, wyróżnionych wpisem na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Toruń to miejsce gdzie przeszłość spotyka się z teraźniejszością, a nauka z kulturą. Pełna uroku Starówka zachęca wszystkich do spacerów śladami europejskiego dziedzictwa. Pierniki to kolejny z symboli miasta. Jak powiada staropolskie przysłowie: ”gdańska gorzałka, toruński piernik, krakowska panna, warszawski trzewik - najlepsze rzeczy w Polsce". Dlatego będąc tu trzeba ich koniecznie spróbować. By poznać piernikową tradycję warto odwiedzić dwa miejsca: wystawę „Świat toruńskiego piernika” prezentowaną w Domu Kopernika oraz Żywe Muzeum Piernika.

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*